Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
25/TWPCTT 09/02/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT.
93/UBDT-VP 09/02/2018
Giới thiệu chữ ký của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc.
74-CTPH/UBDT-TWĐTN 09/02/2018
Chương trình phối hợp công tác giữa UB Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2018-2022.
52/KH-UB 05/02/2018
Công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phố sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
21/QĐ-BCĐCTPTLN 01/02/2018
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
39/UBDT-DTTS 26/01/2018
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
424/NHNN-TD 26/01/2018
Hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn do tàu đóng mới kém chất lượng.
09/CT-BCĐTƯVSATTP 11/01/2018
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2018.
444/NQ-HĐDT14 11/01/2018
Thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chín sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017".
1421/UBDT-TT 08/01/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
177/TTr-NHNN 08/01/2018
Gia hạn ngày đóng khoản vay Dự án "nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ.
2976/QĐ-ĐHYD 05/01/2018
Kỷ luật buộc thôi học đối với sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên.
10597/NHNN-HTQT 04/01/2018
Thông báo hiệu lực của Hiệp định Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung" vay vốn WB.
3015/QĐ-BHXH 04/01/2018
Ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế.
1365/KH-UBDT 14/12/2017
Tuyên truyền Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thứ và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ I năm 2017.
1216/QĐ-UBQGVTE 01/12/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em.
179/QĐ-TWPCTT 23/11/2017
Kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chí đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2017-2018.
152/TWPCTT 15/11/2017
Tổ chức triển khai tinh toán, vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.
583/CVHHQNh-PC 15/11/2017
Cập nhật báo cáo triển khai công tác trục vớt, cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu.
3043/TCMT-VP 13/11/2017
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
9134/NHNN-TD 13/11/2017
V/v hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 và mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.
159/TWPCTT 07/11/2017
Tăng cường thời lương phát sóng và sư dụng tài liệu hướng dẫn PCTT.
01/QĐ-BĐP 10/10/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Na đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
2412/ĐCKS-KS 02/10/2017
Thực hiện nghĩa vụ khi Giấy phép khai thác chấm dứt hết hiệu lực.
01/QĐ-BĐP 25/09/2017
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Na đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
864/UBDT-DTTS 05/09/2017
Tổ chức "Lễ tuyên dương người có công uy tín, nhân trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017".
692/QĐ-HĐQGTNN 03/09/2017
Phê duyệt Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.
198/HLGVN 11/08/2017
Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017-2021".
469/VPĐP-TTHTQT 08/08/2017
Báo cáo xử lý nợ xây dựng cơ bản của các địa phương được khen thưởng giai đoạn 2011-2015.
451/QĐ-UBDT 31/07/2017
Công bố danh mục các thủ tục hánh chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 17 trang.