Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1506/KHLT-BHXH-BĐVN 15/05/2020
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
693/QĐ-HĐTĐ 08/05/2020
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
224/QĐ-BCĐ896 07/05/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
216/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
217/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển
505/QĐ-BHXH 27/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
80/QĐ-BCĐQG 07/02/2020
Về việc thành lập các tiểu ban chống dịch (do chủng mới của virut Corona gây ra)
25/2018/TT-NHNN 24/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/20015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
372/2018/ENV 31/07/2018
Cập nhật quy định xử lý tang vật là ĐVHD theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP.
574/BC-HĐDT14 28/05/2018
Kết quả giám sát "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017".
74/QĐ-TWPCTT 21/05/2018
Kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2018.
12/2018/TT-NHNN 10/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
321/CDTNB-KH&QLHDT 10/05/2018
Mua thóc tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2018.
221/BIĐ2 09/05/2018
Hỗ trợ ngư dân.
219/VP-UBQGTKCN 04/05/2018
Cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên cho các phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
512/NQ-HĐDT14 19/04/2018
Thành lập Đoàn giám sát "Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2017".
54/BC-UBDT 18/04/2018
Kết quả thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018.
01/BC-UBTN 16/04/2018
Kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
180/QĐ-UBDT 03/04/2018
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
190/UBDT-VP135 20/03/2018
Thực hiện Chương trình 135 năm 2018.
288/QĐ-NHNN 02/03/2018
Giao nhận ngân hàng phục vụ cho Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung" và Viện trợ không hoàn lại đi kèm Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
55/QyĐ-UBQGTKCN 02/03/2018
Quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
77/LMHTXVN-VP 02/03/2018
Các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
404/NQ-BCSĐ 28/02/2018
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
2412/ĐCKS-KS 09/02/2018
Thực hiện nghĩa vụ khi Giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực.
961/KH-BCĐ 09/02/2018
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bô, nhan dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" năm 2018.
25/TWPCTT 09/02/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT.
93/UBDT-VP 09/02/2018
Giới thiệu chữ ký của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc.
74-CTPH/UBDT-TWĐTN 09/02/2018
Chương trình phối hợp công tác giữa UB Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2018-2022.
52/KH-UB 05/02/2018
Công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phố sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 17 trang.