Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
43/BXD-QLN 17/01/2013
V/v Tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2005.
43/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
39/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN 17/01/2013
Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12/2012/TT-BXD 17/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị.
11/2012/TT-BXD 17/01/2013
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
49/2012/TT-BGTVT 16/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
19/TB-BTĐKT 16/01/2013
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013
90/BNV-ĐT 16/01/2013
V/v báo cáo sơ kết 3 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quyết định số 1956/QD-TTg xây dựng kế hoạch 2013-2015.
486/BTC-ĐT 16/01/2013
V/v thời hạn thực hiện thanh toán các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012.
434/BTC-ĐT 16/01/2013
V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT năm 2012.
73/BNV-CCVC 16/01/2013
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011.
01/2013/TT-BTC 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự.
12/2012/TT-BNV 16/01/2013
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
148/2012/TT-BQP 16/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
128/BKHĐT-QLĐT 16/01/2013
V/v đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.
46/2012/TT-BCT 16/01/2013
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 16/01/2013
Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
231/2012/TT-BTC 16/01/2013
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
41/2012/TT-BCT 16/01/2013
Quy định về xuất khẩu khoáng sản.
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 16/01/2013
Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
1383/QĐ-BNV 16/01/2013
Phê duyệt Đề án " Xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước"
1333/QĐ-BNV 16/01/2013
Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"
451/BTC-QLBH 15/01/2013
V/v UBND tỉnh Bình Định đề nghị mở rộng địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm vật nuôi
18352/BTC-QLBH 14/01/2013
V/v đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm nông nghiệp
1343/KH/BGDĐT-HLHPNVN 14/01/2013
Thực hiện chuyên đề Giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
152/BTC-HCSN 14/01/2013
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
4741/BNV-CTTN 14/01/2013
V/v thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh.
83/QĐ-BNN-TCCB 14/01/2013
Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Quản lý thiên tai do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB5)
17781/BTC-TCDN 10/01/2013
V/v phương án tái cơ cấu của Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ XNK Bình Định (Pisico)
Hiển thị trang: 87 trong tổng số 89 trang.