Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
221/BNV-CTTN 29/01/2013
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên 2013.
24/2012/TT-BTNMT 28/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn.
05/2013/TT-BTC 28/01/2013
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
240/BNG-THKT 28/01/2013
V/v cử ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ.
172/BCA-C41 28/01/2013
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy, Quỹ phòng, chống ma túy năm 2012; xây dựng dự toán kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2013.
01/CĐ-LĐTBXH 28/01/2013
Về thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong dip Tết nguyên đán.
12/TB-BCT 28/01/2013
Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Định và Nhà đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2013.
1080/BTC-QLG 28/01/2013
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, QH XIII.
09/2013/TT-BTC 28/01/2013
Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
485/BKHĐT-PTDN 28/01/2013
V/v lấy ý kiến tham gia Phương án tái cơ cấu Công ty Dược-TTB Y tế Bình Định.
471/BTC-NSNN 28/01/2013
V/v Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội tổ chức Chính sách xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2012.
1034/BTC-QLBH 25/01/2013
V/v tổ chức công tác đánh giá tình hình thực hiện thí điểm BHNN theo Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013.
07/KH-UBQG-BCA 24/01/2013
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.
368/BTP-KSTT 23/01/2013
V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.
884/BTC-TCNH 23/01/2013
V/v xếp lịch mở thưởng xổ số truyền thống đối với các Công ty XSKT khu vực miền Trung.
1001/BTC-HCSN 23/01/2013
V/v chuyển công văn trả lời thắc mắc về chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
895/BTC-ĐT 23/01/2013
V/v bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Định.
19/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.
10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC 23/01/2013
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
18/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
416/BKHĐT-KCHTĐT 22/01/2013
V/v bố trí vốn kết dư ngân sách để thực hiện Dự án nâng cấp QL.19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL.1A.
45/2012/TT-BCT 22/01/2013
Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
849/BTC-ĐT 22/01/2013
V/v đề nghị cho phép tiếp tục giải ngân nguồn vốn không giải ngân hết năm 2011 của tỉnh Bình Định.
357/BKHĐT-LĐVX 22/01/2013
V/v điều chuyển vốn kế hoạch TPCP năm 2012 của tỉnh Bình Định.
01/2013/TT-BCT 22/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
12/2013/TT-BTC 21/01/2013
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
48/QĐ-BTC 18/01/2013
V/v phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn,trạm bơm điện phục vụ sản xuật nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013
707/BTC-NSNN 18/01/2013
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử chi tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.
02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 18/01/2013
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
11/2012/TT-BNV 18/01/2013
Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
Hiển thị trang: 86 trong tổng số 89 trang.