Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
75/2018/TT-BTC 17/08/2018
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
4585/BYT-ATTP 13/08/2018
Đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
11/2018/TT-BTP 09/08/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.
1113/QĐ-BXD 08/08/2018
Quyết định ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
3238/TB-LĐTBXH 06/08/2018
Nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
5614/BNN-TC 03/08/2018
Hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoành thành Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự pháp triển bền vững".
05/2018/TT-BXD 02/08/2018
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
513/QĐ-TCTK 16/07/2018
V/v tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019.
85/2018/TT-BQP 12/07/2018
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
1603/QĐ-BTNMT 29/06/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
302/TB-BGTVT 29/06/2018
Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp với UBND tỉnh Bình Định về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga trong quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
31/2018/TT-BTC 22/06/2018
Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khu HTX, Kiên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.
4257/CT-BNN-KH 13/06/2018
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
40/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100%vốn điều lệ đổi thành công ty cổ phần.
44/2018/TT-BTC 11/06/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
5509/BGTVT-KCHT 11/06/2018
Quản lý khai thác, bảo trì các công trình dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.
43/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản tố tụng hình sự.
41/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
3918/TB-BNN-VP 08/06/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phát triển ngành điều.
3913/TB-BNN-VP 28/05/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị "Định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới".
3842/BNN-XD 28/05/2018
Triển khai Gói thầu Bình Định-08-XL thuộc Tiểu dự án Kênh N24-Hệ thống tưới Văn Phong, Dự án Phát triển tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần I)
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần II)
3977/BTC-QLCS 23/05/2018
Giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuốc Bộ Quốc phòng.
1020/QĐ-BTP 18/05/2018
Ban hành kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022".
3330/TB-BNN-VP 16/05/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị bàn giải pháp khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hải sản khai thác.
1444/QĐ-BNN-TCTS 16/05/2018
Công bố Danh mục các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đợt I năm 2018.
829/QĐ-BGTVT 11/05/2018
Điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
957/QĐ-BTP 08/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (đề án 896) năm 2018.
2683/BKHĐT-QLĐT 07/05/2018
Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 89 trang.