Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
89/2018/TT-BTC 04/12/2018
Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
105/2018/TT-BTC 03/12/2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.
106/2018/TT-BTC 02/12/2018
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018
Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.
96/2018/TT-BTC 14/11/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi.
4163/QĐ-BNN-KTHT 14/11/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp.
88/2018/TT-BTC 12/11/2018
Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
18/2018/TT-BTNMT 12/11/2018
Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2057a/QĐ-BGTVT 08/11/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
71/2018/TT-BTC 06/11/2018
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
30/2018/TT-BVHTTDL 31/10/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2084a/QĐ-BGTVT 30/10/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thủy bộ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
148/2018/TT-BQP 24/10/2018
Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
04/CT-BTC 24/10/2018
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.
14/2018/TT-BTP 24/10/2018
Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
115/TB-BTNMT 16/10/2018
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1569/KL-BTNMT ngày 3/4/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
62/2018/TT-BTC 16/10/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
3217/TCMT-QLCT 02/10/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg.
31/TB-TCTL-QLCT 02/10/2018
Ý kiến kết luận Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh tại Hội nghị "Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, mùa 2018 và vụ Đông Xuân 2018 - 2019 khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ".
23/2018/TT-BVHTTDL 27/09/2018
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, tổ chức, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.
3381/QĐ-BVHTTDL 24/09/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
27/2018/TT-BCT 19/09/2018
Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắm máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.
83/2018/TT-BTC 18/09/2018
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
25/2018/TT-BCT 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
73/2018/TT-BTC 05/09/2018
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản ý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
3177/QĐ-BNN-QLCL 04/09/2018
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
6548/BNN-QLCL 30/08/2018
Xây dựng, phê duyệt Dự án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc.
10205/BTC-NSNN 30/08/2018
Kinh phí một số chính sách an sinh xã hội.
70/2018/TT-BTC 23/08/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
78/2018/TT-BTC 21/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 89 trang.