Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
19/2020/TT-BTC 31/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
06/CT-BYT 28/03/2020
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế
1105/KH-BTP 27/03/2020
Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
436/QĐ-BTC 27/03/2020
Quyết định về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
17/2020/TT-BTC 27/03/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
17/2020/TT-BTC 27/03/2020
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
468/QĐ-BKHĐT 26/03/2020
Ban hành hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
16/2020/TT-BTC 26/03/2020
Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
1022/QĐ-BNN-TCTS 24/03/2020
Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
904/QĐ-BVHTTDL 24/03/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế Phối hợp liên ngành về PCBLGĐ năm 2020
736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
120/QĐ-VPCP 12/03/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của BTCN về thành tích xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia
274/QĐ-LĐTBXH 11/03/2020
Về việc tổ chức xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
378/QĐ-BHXH 11/03/2020
Ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
313/QĐ-BTC 10/03/2020
Về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
315/QĐ-BTC 10/03/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
316/QĐ-BTC 10/03/2020
Ban hành Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
355/QĐ-BGTVT 10/03/2020
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
329/QĐ-BXD 10/03/2020
Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Xây dựng
06/2020/TT-BGTVT 09/03/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
13/2020/TT-BTC 06/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
296/QĐ-BTTTT 05/03/2020
V/v sửa đổi một số điều tại Quyết định số 2250/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
05/2020/TT-BTTTT 05/03/2020
Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
2404/BTC-HCSN 04/03/2020
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
12/2020/TT-BTC 03/03/2020
Sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
04/2020/TT-BCT 21/02/2020
Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
10/2020/TT-BTC 20/02/2020
Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
412/QĐ-BYT 14/02/2020
Quyết định ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia
02/2020/TT-BNG 14/02/2020
Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
191/BC-BYT 11/02/2020
Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 89 trang.