Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
05/2020/TT-BCT 16/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập- tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
157/TB-VPCP 16/04/2020
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn
157/TB-VPCP 16/04/2020
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn.
1165/QĐ-BCT 16/04/2020
Quyết định bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
25/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
26/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
838/QĐ-HĐPH 14/04/2020
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
07/2020/TT-BTTTT 13/04/2020
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
08/2020/TT-BTTTT 13/04/2020
Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
23/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
24/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1106/QĐ-BCT 10/04/2020
Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
22/2020/TT-BTC 10/04/2020
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
22/2020/TT-BTC 10/04/2020
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
02/2020/TT-BTP 08/04/2020
Thông tư Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
1350/QĐ-BNN-TCTS 08/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá Gành Hào ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
21/2020/TT-BTC 08/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
08/2020/TT-BCT 08/04/2020
Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba
878/QĐ-BTNMT 07/04/2020
Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác đá ốp lát granit đỏ khu Trung tâm mỏ An Trường, thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định
01/2020/TT-BXD 06/04/2020
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
243/QĐ-BNV 03/04/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
1551/QĐ-BYT 03/04/2020
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”
06/2020/TT-BTTTT 03/04/2020
Thông tư Ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
542/QĐ-BGTVT 03/04/2020
Quyết định về công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
20/2020/TT-BTC 01/04/2020
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
448/QĐ-BTC 31/03/2020
Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020
Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
452/QĐ-BTC 31/03/2020
Quyết định về điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
19/2020/TT-BTC 31/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 89 trang.