Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
33/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
34/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
35/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
36/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
31/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
32/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
198/KH-BCA-BNNPTNT 04/05/2020
Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BNNPTNT, ngày 16/6/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Bộ
1578/QĐ-BNN-TCTS 29/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
95/BC-BTP 29/04/2020
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020)
02/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
1048/CT-BGDĐT 28/04/2020
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
1165/QĐ-BCT 24/04/2020
Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
761/QĐ-BGTVT 24/04/2020
Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Chỉ thị nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.
21/2019/TT-BKHCN 21/04/2020
Thông tư Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
08/2020/TT-BGTVT 17/04/2020
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
987/QĐ-BGDĐT 17/04/2020
Ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
1147/QĐ-BCT 17/04/2020
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nước Lương trên địa bàn tỉnh Bình Định
643/QĐ-BTC 17/04/2020
Về việc điều chuyển tài sản từ Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công Thương
27/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
28/2020/TT-BTC 17/04/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
29/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
27/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
28/2020/TT-BTC 17/04/2020
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng,
29/2020/TT-BTC 17/04/2020
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 89 trang.