Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
51/2020/TT-BTC 02/06/2020
Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ
1420/QĐ-BGDĐT 01/06/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
1957/QĐ-BNN-PCTT 01/06/2020
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50/2020/TT-BTC 01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020
Ban hành Thông tư hướng dẫn hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
600/QĐ-LĐTBXH 29/05/2020
Đính chính Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
1316/QĐ-BTP 29/05/2020
Thành lập Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
12/2020/TT-BGTVT 29/05/2020
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
03/2020/TT-BTNMT 29/05/2020
Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
828/QĐ-BKHĐT 27/05/2020
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020
Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
3426/CT-BNN-TCTL 22/05/2020
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
1186/QĐ-BTP 21/05/2020
Ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
11/2020/TT-BGTVT 21/05/2020
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
2126/QĐ-BYT 21/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021
1148/QĐ-BTNMT 21/05/2020
Gia hạn và điều chỉnh dự toán Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019”
1141/QĐ-BTNMT 20/05/2020
Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG)
1183/QĐ-BTP 20/05/2020
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
3247/BKHĐT-KTĐN 19/05/2020
Hỗ trợ thu xếp học viên khóa đào tạo ELTO 53 tại New Zealand về Việt Nam
2106/QĐ-BYT 19/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020
94/TB-BCT 18/05/2020
Thông báo thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy
41/2020/TT-BTC 18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
335/QĐ-BNV 15/05/2020
Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020
09/2020/TT-BCT 14/05/2020
Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
38/2020/TT-BTC 12/05/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
02/VBHN-BTNMT 11/05/2020
An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
3110/CT-BNN-KH 08/05/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025
06/2020/TT-BYT 07/05/2020
Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm
37/2020/TT-BTC 07/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
855/QĐ-BGTVT 06/05/2020
Đính chính Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 89 trang.