Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020
Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
3426/CT-BNN-TCTL 22/05/2020
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
1186/QĐ-BTP 21/05/2020
Ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
11/2020/TT-BGTVT 21/05/2020
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
2126/QĐ-BYT 21/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021
1148/QĐ-BTNMT 21/05/2020
Gia hạn và điều chỉnh dự toán Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019”
1141/QĐ-BTNMT 20/05/2020
Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG)
3247/BKHĐT-KTĐN 19/05/2020
Hỗ trợ thu xếp học viên khóa đào tạo ELTO 53 tại New Zealand về Việt Nam
2106/QĐ-BYT 19/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020
94/TB-BCT 18/05/2020
Thông báo thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy
335/QĐ-BNV 15/05/2020
Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020
09/2020/TT-BCT 14/05/2020
Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
38/2020/TT-BTC 12/05/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
02/VBHN-BTNMT 11/05/2020
An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
3110/CT-BNN-KH 08/05/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025
06/2020/TT-BYT 07/05/2020
Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm
37/2020/TT-BTC 07/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
855/QĐ-BGTVT 06/05/2020
Đính chính Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
33/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
34/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
35/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
36/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
31/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
32/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
198/KH-BCA-BNNPTNT 04/05/2020
Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BNNPTNT, ngày 16/6/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Bộ
1578/QĐ-BNN-TCTS 29/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
95/BC-BTP 29/04/2020
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020)
02/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 87 trang.