Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
122/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
120/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
121/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
125/2018/NĐ-CP 19/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
1151/QĐ-TTg 17/09/2018
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Bình Định.
39/2018/QĐ-TTg 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
116/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
123/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
113/2018/NĐ-CP 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
111/2018/NĐ-CP 07/09/2018
Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
106/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ.
325/TB-VPCP 05/09/2018
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại hội nghị "Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu".
1072/QĐ-TTg 05/09/2018
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
109/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ
25/CT-TTg 05/09/2018
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
324/TB-VPCP 05/09/2018
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.
110/NQ-CP 04/09/2018
Về một số nhiệm vụ chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
318/TB-VPCP 04/09/2018
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
349/BC-TCTTTg 31/08/2018
Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doan và kết quả kiểm tra tháng 8 của Tổ công tác.
108/2018/NĐ-CP 31/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
24/CT-TTg 30/08/2018
Tăng cường các giải pháp cấp bách để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ.
1062/QĐ-TTg 29/08/2018
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
23/CT-TTg 28/08/2018
Tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.
319/TB-VPCP 28/08/2018
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018.
34/2018/QĐ-TTg 17/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.
33/2018/QĐ-TTg 16/08/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
965/QĐ-TTg 16/08/2018
Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.
22/CT-TTg 13/08/2018
Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
32/2018/QĐ-TTg 10/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
274/TB-VPCP 09/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 73 trang.