Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/2013/QĐ-TTg 16/01/2013
Ban hành Quy chế lập, sử dụng và Quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.
03/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
04/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.
05/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
133/VPCP-V.III 16/01/2013
v/v xử lý một số kiến nghị của các địa phương.
08/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định xử phạt quy phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
01/CT-TTg 16/01/2013
Về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)
06/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
21/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
162/QĐ-TTg 15/01/2013
Về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý.
37/VPCP-V.I 14/01/2013
V/v khiếu nại của bà Bùi Thị Diện, tỉnh Bình Định
366/NQ-HĐDT13 14/01/2013
Thành lập Đoàn giám sát:"Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặt biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư".
119/VPCP-KTN 10/01/2013
V/v chủ động phòng chống hạn, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2013
13/VPCP-TCCV 09/01/2013
V/v nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương
26/VPCP-HC 08/01/2013
V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
01/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
02/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định về công tác gia đình
09/TB-VPCP 07/01/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về triển khai kế hoạch năm 2013
2076/QĐ-TTg 05/01/2013
V/v kinh phí thực hiện Chương trình 135 đối với học sinh con hộ nghèo và các xã thuộc vùng Chương trình229
38/2012/QH13 05/01/2013
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
10649/VPCP-V.III 05/01/2013
V/v thực hiện Nghị quyết số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn
46/QĐ-TTg 05/01/2013
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
90/NQ-CP 03/01/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012
2086/QĐ-TTg 03/01/2013
V/v giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013
2501/QĐ-TTg 03/01/2013
Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017
2227/TTg-KTTH 03/01/2013
V/v thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012
58/2012/QĐ-TTg 03/01/2013
V/v sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
2091/QĐ-TTg 28/12/2012
Phê duyệt chiến lượt phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020
2095/QĐ-TTg 28/12/2012
Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân","Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.
Hiển thị trang: 73 trong tổng số 73 trang.