Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
43/TB-VPCP 29/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
07/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
792/VPCP-KTN 29/01/2013
V/v Đầu tư nâng cấp quốc lộ 19, đoạn từ cầu Bà Gi (Bình Định)- cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai)
127/VPQH-TH 29/01/2013
V/v thông báo lịch giám sát của Đoàn giám sát tại địa phương năm 2013.
09/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
216/QĐ-TTg 28/01/2013
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.
03/2013/QĐ-TTg 28/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
716/VPCP-KTN 28/01/2013
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ.
687/VPCP-TH 28/01/2013
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
721/VPCP-ĐMDN 28/01/2013
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương về SCIC.
201/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
211/QĐ-TTg 28/01/2013
phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.
197/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.
171/TTCP-VP 25/01/2013
V/v ban hành mẫu văn bản.
30/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
05/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
159/QĐ-TTg 24/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
24/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013.
163/QĐ-TTg 24/01/2013
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
16/NQ-CP 24/01/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẻ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
08/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
189/QĐ-TTg 23/01/2013
về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương.
04/2013/QĐ-TTg 23/01/2013
Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
187/QĐ-TTg 23/01/2013
Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tôi phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
160/QĐ-TTg 23/01/2013
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.
27/TB-VPCP 23/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm.
534/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
122/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
150/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
374/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2003/QĐ-TTg.
Hiển thị trang: 71 trong tổng số 73 trang.