Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
315/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
60/TB-VPCP 20/02/2013
Kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Tài nguyên và Môi trường.
1238/VPCP-KTN 20/02/2013
V/v tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.
312/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiên chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
291/QĐ-TTg 20/02/2013
Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020.
564/NQ-UBTVQH13 19/02/2013
Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức"
276/QĐ-TTg 19/02/2013
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
316/QĐ-TTg 19/02/2013
Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.
72/TB-VPCP 19/02/2013
Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2012.
59/TB-VPCP 19/02/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
90/TGCP-TGK 19/02/2013
V/v chấp nhận tổ chức Hội nghị bầu đại biểu dự Đại hội Baha'i toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh Bình Định.
263/QĐ-TTg 06/02/2013
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.
262/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012.
50/TB-VPCP 06/02/2013
Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin.
239/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
563/NQ-UBTVQH13 06/02/2013
Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
1037/VPCP-KTTH 06/02/2013
V/v bố trí vốn cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)
947/VPCP-KTTH 06/02/2013
V/v xử lý đề nghị của các địa phương về hỗ trợ vốn.
51/TB-VPCP 06/02/2013
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 50 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương.
17/NQ-CP 06/02/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.
199/TTg-KGVX 06/02/2013
V/v báo cáo cơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
11/2013/QĐ-TTg 04/02/2013
Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán vật một số loại động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
250/QĐ-TTg 04/02/2013
V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.
229/QĐ-TTg 01/02/2013
Phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"
02/CT-TTg 01/02/2013
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
12/2013/QĐ-TTg 30/01/2013
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
06/2013/QĐ-TTg 30/01/2013
Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
10/2013/QĐ-TTg 29/01/2013
Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.
147/BC-VPQH 29/01/2013
Kết quả của chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi.
705/VPCP-KTTH 29/01/2013
V/v xử lý đề nghị của tỉnh Bình Định.
Hiển thị trang: 70 trong tổng số 73 trang.