Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
569/NQ-UBTVQH13 08/04/2013
Về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
2555/VPCP-KGVX 08/04/2013
V/v thuốc Cedemex trong cắt cơn, cai nghiện ma túy.
45/NĐ-CP 05/04/2013
Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Định.
142/TB-VPCP 04/04/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
120/TB-VPCP 04/04/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
539/QĐ-TTg 04/04/2013
V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.
540/QĐ-TTg 04/04/2013
V/v thành lập Vụ Thi đua-Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
518/QĐ-TTg 03/04/2013
V/v phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam.
24/2013/NĐ-CP 03/04/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
23/2013/NĐ-CP 03/04/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
480/QĐ-TTg 03/04/2013
V/v phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
597/TB-VPQH 02/04/2013
Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6.
35/NQ-CP 26/03/2013
Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
118/TB-VPCP 26/03/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.
2252/VPCP-KTTH 26/03/2013
V/v kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-Thủ tướng Chính phủ.
2138/VPCP-KTTH 26/03/2013
V/v báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh năm 2013.
2191/VPCP 25/03/2013
V/v tiết kiện chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
501/QĐ-TTg 25/03/2013
V/v thay đổi Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân","Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.
22/2013/TT-BQP 25/03/2013
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội.
39/KH-BCĐ 138/CP 20/03/2013
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013.
106/TB-VPCP 20/03/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.
30/NQ-CP 20/03/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
454/QĐ-TTg 20/03/2013
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"
20/2013/NĐ-CP 20/03/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
01/2013/TT-TTCP 20/03/2013
Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
449/QĐ-TTg 19/03/2013
Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
21/2013/NĐ-CP 18/03/2013
Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
03/CT-TTg 18/03/2013
Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại.
04/CT-TTg 18/03/2013
V/v tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
32/NQ-CP 18/03/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.
Hiển thị trang: 69 trong tổng số 74 trang.