Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/2013/NĐ-CP 07/05/2013
Quy định về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
934/KH-TTCP 06/05/2013
Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.
178/TB-VPCP 04/05/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
34/2013/NĐ-CP 04/05/2013
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
181/TB-VPCP 04/05/2013
Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm Quý I, triển khai công tác Quý II và các tháng tiếp theo năm 2013.
37/2013/NĐ-CP 03/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
594/QĐ-TTg 26/04/2013
Phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"
36/2013/NĐ-CP 26/04/2013
Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
605/QĐ-TTg 24/04/2013
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừ, trừng trị, trấn áp tội buôn người, đặt biệt là phụ nữ và trẻ em.
20/2013/QĐ-TTg 24/04/2013
Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
601/QĐ-TTg 24/04/2013
Về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2972/VPCP-KTN 22/04/2013
V/v thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
796/TB-TTCP 17/04/2013
V/v phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.
161/TB-VPCP 17/04/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.
329/QĐ-VPCP 16/04/2013
V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
551/QĐ-TTg 12/04/2013
Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
48/NQ-CP 11/04/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013.
550/QĐ-TTg 10/04/2013
Phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm"
05/CT-TTg 10/04/2013
Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
491/TTg-KTN 09/04/2013
V/v kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2013.
199/BDN 09/04/2013
V/v báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở.
675/KH-TTCP 09/04/2013
Theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ năm 2013.
201/BDN 09/04/2013
V/v báo cáo việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời để xây dựng các công trình thủy điện.
411/VPCTN-TH 09/04/2013
Về vấn đề "Công tác giáo dục đạo đức trong trường phổ thông" ở nước ta trong thời gian qua.
538/QĐ-TTg 09/04/2013
Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.
2616/VPCP-V.I 09/04/2013
V/v tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
487/CĐ-TTg 08/04/2013
V/v tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.
18/2013/QĐ-TTg 08/04/2013
Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
475/TTg-KTTH 08/04/2013
V/v đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo NQ 02.
2472/VPCP-V.III 08/04/2013
V/v Đề án củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2020.
Hiển thị trang: 68 trong tổng số 74 trang.