Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
62/2013/NĐ-CP 02/07/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
13/CT-TTg 01/07/2013
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
12/CT-TTg 28/06/2013
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.
1382/TTCP-TD&XLĐT 28/06/2013
V/v nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân.
701/TTg-KTN 26/06/2013
V/v: Đính chính văn bản.
5029/VPCP-KTTH 25/06/2013
V/v kết quả thực hiện thu hồi về NSTW kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2009.
36/2013/QĐ-TTg 25/06/2013
Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5028/VPCP-KTTH 25/06/2013
V/v giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý DNNNH thực hiện phá sản.
882/TTg-KGVX 25/06/2013
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.
974/QĐ-TTg 25/06/2013
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
10/CT-TTg 25/06/2013
Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
4921/VPCP-ĐMDN 24/06/2013
V/v chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
03/2013/TT-TTCP 20/06/2013
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
58/2013/NĐ-CP 20/06/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
76/NQ-CP 20/06/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
921/QĐ-TTg 19/06/2013
Về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lênh.
4721/VPCP-TCCV 18/06/2013
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
896/QĐ-TTg 13/06/2013
Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.
811/TTg-KTN 13/06/2013
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.
35/2013/QĐ-TTg 12/06/2013
Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.
210/TB-VPCP 12/06/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
843/QĐ-TTg 11/06/2013
Phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" và Đề án "Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam"
207/TB-VPCP 10/06/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 5 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013.
68/NQ-CP 10/06/2013
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013.
33/2013/QĐ-TTg 07/06/2013
Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.
4331/VPCP-KGVX 05/06/2013
Về báo cáo thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất năm 2012.
57/2013/NĐ-CP 05/06/2013
Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.
146/BC-CP 05/06/2013
Việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.
841/QĐ-TTg 05/06/2013
Về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013.
826/QĐ-TTg 04/06/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.
Hiển thị trang: 65 trong tổng số 74 trang.