Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
404/QĐ-TTg 23/03/2020
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
402/QĐ-TTg 20/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
30/NQ-CP 12/03/2020
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
371/QĐ-TTg 12/03/2020
Quyết định Tặng Kỷ niệm chương “Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định.
03/CT-BGTVT 12/03/2020
Chỉ thị Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe
13/CT-TTg 11/03/2020
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
366/QĐ-TTg 11/03/2020
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
169/QĐ-BCĐCCHC 11/03/2020
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
28/NQ-CP 10/03/2020
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020
359/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam.
358/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.
357/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
165/QĐ-BCĐ138-CP 10/03/2020
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
12/CT-TTg 09/03/2020
Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm
351/QĐ-TTg 06/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
147/QĐ-TTg 22/01/2020
Phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030
3556/VPCP-NN 08/05/2019
Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
160/TB-VPCP 06/05/2019
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
11/CT-TTG 02/05/2019
Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
32/2019/NĐ-CP 22/04/2019
Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
418/QĐ-TTg 22/04/2019
Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".
23/NQ-CP 12/04/2019
Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3/2019.
17/2019/QĐ-TTg 11/04/2019
Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.
30/2019/NĐ-CP 04/04/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
05/CT-TTg 13/03/2019
Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
23/2019/NĐ-CP 11/03/2019
Về hoạt động triển lãm.
24/2019/NĐ-CP 08/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
20/2019/NĐ-CP 05/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
12/NQ-CP 28/02/2019
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
15/2019/NĐ-CP 19/02/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 73 trang.