Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
42/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
43/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
44/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
14/2020/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
489/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
461/QĐ-TTg 07/04/2020
Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
40/2020/NĐ-CP 06/04/2020
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
460/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023
38/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
16/CT-TTg 31/03/2020
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
18/2020/TT-BTC 31/03/2020
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
12/2020/QĐ-TTg 31/03/2020
Quyết định thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
37/2020/NĐ-CP 30/03/2020
Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
11/2020/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính
436/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025
37/NQ-CP 29/03/2020
Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19
15/CT-TTg 27/03/2020
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19
431/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
432/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
415/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
416/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
14/CT-TTg 24/03/2020
Chỉ thị về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
409/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
411/QĐ-TTg 24/03/2020
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
413/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 73 trang.