Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
19/CT-TTg 24/04/2020
Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
541/QĐ-TTg 24/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 24/04/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020
Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
50/2020/NĐ-CP 20/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
541/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
50/NQ-CP 17/04/2020
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
536/QĐ-TTg 17/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
537/QĐ-TTg 17/04/2020
Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030
516/QĐ-TTg 16/04/2020
Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
525/QĐ-TTg 16/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
48/2020/NĐ-CP 15/04/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
17/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
18/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
24/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
495/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định về thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
503/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
132/CP-KTTH 10/04/2020
Đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
500/QĐ-TTg 10/04/2020
Về việc ban hành Đề án Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
41/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
42/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
41/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
46/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
42/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
43/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 73 trang.