Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
108/NQ-CP 17/07/2020
Một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng
82/2020/NĐ-CP 15/07/2020
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
105/NQ-CP 14/07/2020
Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
28/CT-TTg 14/07/2020
Triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới
1014/QĐ-TTg 14/07/2020
Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030
2203/QĐ-BQP 14/07/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
1001/QĐ-TTg 13/07/2020
Quyết định Bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
1565/QĐ-BTP 13/07/2020
V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
27/CT-TTg 10/07/2020
Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
103/NQ-CP 09/07/2020
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
987/QĐ-TTg 09/07/2020
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
04/VBHN-BTNMT 09/07/2020
Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
1515/QĐ-BTNMT 09/07/2020
Ủy quyền phê duyệt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản sử dụng nguồn góp vốn của tổ chức, cá nhân
80/2020/NĐ-CP 08/07/2020
Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
973/QĐ-TTg 07/07/2020
Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021
955/QĐ-TTg 06/07/2020
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
956/QĐ-TTg 06/07/2020
QĐ thành lập Hội đồng y khoa quốc gia
956/QĐ-TTg 06/07/2020
QĐ thành lập Hội đồng y khoa quốc gia
957/QĐ-TTg 06/07/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
102/NQ-CP 03/07/2020
Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
75/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
76/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
77/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
896/QĐ-TTg 26/06/2020
Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030
897/QĐ-TTg 26/06/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
893/QĐ-TTg 25/06/2020
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
99/NQ-CP 24/06/2020
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
69/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
26/CT-TTg 24/06/2020
Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 73 trang.