Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
191/BC-BYT 11/02/2020
Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
01/2020/TT-LĐTBXH 10/02/2020
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
396a/QĐ-BCT 10/02/2020
Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
80/QĐ-BCĐQG 07/02/2020
Về việc thành lập các tiểu ban chống dịch (do chủng mới của virut Corona gây ra)
147/QĐ-TTg 22/01/2020
Phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030
93/2019/TT-BTC 31/12/2019
Sửa đổi bổ sung một số điều cúa Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
2020/QĐ-LĐTBXH 31/12/2019
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phạm vi chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH
1978/QĐ-LĐTBXH 30/12/2019
Ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
3543/QĐ-BKHCN 26/11/2019
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
3556/VPCP-NN 08/05/2019
Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
160/TB-VPCP 06/05/2019
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
11/CT-TTG 02/05/2019
Một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
32/2019/NĐ-CP 22/04/2019
Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
418/QĐ-TTg 22/04/2019
Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".
23/NQ-CP 12/04/2019
Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3/2019.
17/2019/QĐ-TTg 11/04/2019
Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.
30/2019/NĐ-CP 04/04/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
653/2019/UBTVQH14 01/04/2019
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
05/CT-TTg 13/03/2019
Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
343/BXD-KTXD 11/03/2019
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động.
23/2019/NĐ-CP 11/03/2019
Về hoạt động triển lãm.
24/2019/NĐ-CP 08/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.
20/2019/NĐ-CP 05/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
12/NQ-CP 28/02/2019
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
15/2019/NĐ-CP 19/02/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
182/QĐ-TTg 19/02/2019
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi.
03/CT-TTg 19/02/2019
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 10/5/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.
172/QĐ-TTg 19/02/2019
Phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025".
12/2019/NĐ-CP 19/02/2019
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
173/QĐ-TTG 19/02/2019
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 175 trang.