Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
42/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
43/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
44/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
14/2020/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
489/QĐ-TTg 08/04/2020
Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
02/2020/TT-BTP 08/04/2020
Thông tư Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
1350/QĐ-BNN-TCTS 08/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá Gành Hào ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
21/2020/TT-BTC 08/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
08/2020/TT-BCT 08/04/2020
Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba
461/QĐ-TTg 07/04/2020
Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
878/QĐ-BTNMT 07/04/2020
Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác đá ốp lát granit đỏ khu Trung tâm mỏ An Trường, thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định
40/2020/NĐ-CP 06/04/2020
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
460/QĐ-TTg 06/04/2020
Quyết định về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
01/2020/TT-BXD 06/04/2020
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
243/QĐ-BNV 03/04/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023
1551/QĐ-BYT 03/04/2020
Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”
06/2020/TT-BTTTT 03/04/2020
Thông tư Ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
542/QĐ-BGTVT 03/04/2020
Quyết định về công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
38/2020/NĐ-CP 03/04/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
20/2020/TT-BTC 01/04/2020
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
16/CT-TTg 31/03/2020
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
448/QĐ-BTC 31/03/2020
Về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020
Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
452/QĐ-BTC 31/03/2020
Quyết định về điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
18/2020/TT-BTC 31/03/2020
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
12/2020/QĐ-TTg 31/03/2020
Quyết định thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
19/2020/TT-BTC 31/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 175 trang.