Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
525/QĐ-TTg 16/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
05/2020/TT-BCT 16/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập- tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
216/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
217/QĐ-UBQGƯPSCTN&TKCN 16/04/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển
157/TB-VPCP 16/04/2020
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn
157/TB-VPCP 16/04/2020
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn.
1165/QĐ-BCT 16/04/2020
Quyết định bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
48/2020/NĐ-CP 15/04/2020
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
25/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
26/2020/TT-BTC 14/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
838/QĐ-HĐPH 14/04/2020
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
17/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
18/CT-TTg 13/04/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
07/2020/TT-BTTTT 13/04/2020
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
08/2020/TT-BTTTT 13/04/2020
Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
23/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
24/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
24/2020/TT-BTC 13/04/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
495/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định về thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
503/QĐ-TTg 10/04/2020
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
132/CP-KTTH 10/04/2020
Đính chính Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
500/QĐ-TTg 10/04/2020
Về việc ban hành Đề án Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
1106/QĐ-BCT 10/04/2020
Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
22/2020/TT-BTC 10/04/2020
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
22/2020/TT-BTC 10/04/2020
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
41/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
42/NQ-CP 09/04/2020
Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
41/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
46/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020
Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 175 trang.