Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3110/CT-BNN-KH 08/05/2020
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025
693/QĐ-HĐTĐ 08/05/2020
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
20/CT-TTg 07/05/2020
Chỉ thị về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
06/2020/TT-BYT 07/05/2020
Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm
37/2020/TT-BTC 07/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
224/QĐ-BCĐ896 07/05/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
855/QĐ-BGTVT 06/05/2020
Đính chính Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020
Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
1594/QĐ-BNN-VPĐP 05/05/2020
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
33/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
34/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
35/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
36/2020/TT-BTC 05/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
31/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
32/2020/TT-BTC 04/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
198/KH-BCA-BNNPTNT 04/05/2020
Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BNNPTNT, ngày 16/6/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Bộ
60/NQ-CP 29/04/2020
Nghị quyết về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19
590/QĐ-TTg 29/04/2020
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
1578/QĐ-BNN-TCTS 29/04/2020
Quyết định về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
95/BC-BTP 29/04/2020
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020)
02/2020/TT-BTNMT 29/04/2020
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
588/QĐ-TTg 28/04/2020
Phê duyệt "Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030"
1048/CT-BGDĐT 28/04/2020
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
58/NQ-CP 27/04/2020
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
52/2020/NĐ-CP 27/04/2020
Nghị định về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
19/CT-TTg 24/04/2020
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1165/QĐ-BCT 24/04/2020
Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
50/2020/NĐ-CP 24/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
19/CT-TTg 24/04/2020
Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 175 trang.