Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
163/CV-TH-BHCC 23/01/2013
V/v Tặng quà Tết đồng bào nghèo nhân dịp xuân mới Quý Tỵ 2013.
10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC 23/01/2013
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
160/QĐ-TTg 23/01/2013
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.
18/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
27/TB-VPCP 23/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm.
416/BKHĐT-KCHTĐT 22/01/2013
V/v bố trí vốn kết dư ngân sách để thực hiện Dự án nâng cấp QL.19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL.1A.
534/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
45/2012/TT-BCT 22/01/2013
Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
849/BTC-ĐT 22/01/2013
V/v đề nghị cho phép tiếp tục giải ngân nguồn vốn không giải ngân hết năm 2011 của tỉnh Bình Định.
122/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
357/BKHĐT-LĐVX 22/01/2013
V/v điều chuyển vốn kế hoạch TPCP năm 2012 của tỉnh Bình Định.
150/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
01/2013/TT-BCT 22/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
374/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2003/QĐ-TTg.
23/QĐ-UBDT 21/01/2013
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm Pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật.
136/QĐ-TTG 21/01/2013
Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
12/2013/TT-BTC 21/01/2013
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
48/QĐ-BTC 18/01/2013
V/v phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn,trạm bơm điện phục vụ sản xuật nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013
707/BTC-NSNN 18/01/2013
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử chi tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.
40/UB-CV 18/01/2013
V/v Hỏi ý kiến về việc mở rộng địa bàn hoạt động của tổ chức AIPF-Mỹ.
19/TB-VPCP 18/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030.
02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 18/01/2013
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
11/2012/TT-BNV 18/01/2013
Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
101/TB-VPQH 18/01/2013
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
43/BXD-QLN 17/01/2013
V/v Tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2005.
02/NQ-CP 17/01/2013
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
43/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
39/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN 17/01/2013
Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12/2012/TT-BXD 17/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị.
Hiển thị trang: 188 trong tổng số 192 trang.