Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/2012/TT-BNV 18/01/2013
Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
101/TB-VPQH 18/01/2013
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
43/BXD-QLN 17/01/2013
V/v Tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2005.
02/NQ-CP 17/01/2013
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
43/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
39/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN 17/01/2013
Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12/2012/TT-BXD 17/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị.
11/2012/TT-BXD 17/01/2013
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
49/2012/TT-BGTVT 16/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
19/TB-BTĐKT 16/01/2013
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013
70/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012.
07/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
88/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020"
92/QĐ-TTg 16/01/2013
Phê duyệt đề án giảm tải bênh viện giai đoạn 2013-2020
01/KH-BCĐ130(VPTT) 16/01/2013
Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013.
90/BNV-ĐT 16/01/2013
V/v báo cáo sơ kết 3 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quyết định số 1956/QD-TTg xây dựng kế hoạch 2013-2015.
486/BTC-ĐT 16/01/2013
V/v thời hạn thực hiện thanh toán các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012.
11/TB-VPCP 16/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị tổng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 và triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013.
03/QĐ-UBATGTQG 16/01/2013
Về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
434/BTC-ĐT 16/01/2013
V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT năm 2012.
01/2013/QĐ-TTg 16/01/2013
Ban hành Quy chế lập, sử dụng và Quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.
73/BNV-CCVC 16/01/2013
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011.
03/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
04/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.
01/2013/TT-BTC 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự.
12/2012/TT-BNV 16/01/2013
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
148/2012/TT-BQP 16/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
05/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
128/BKHĐT-QLĐT 16/01/2013
V/v đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.
Hiển thị trang: 175 trong tổng số 178 trang.