Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
59/TB-VPCP 19/02/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
141/TB-BTĐKT 19/02/2013
Kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định năm 2012.
90/TGCP-TGK 19/02/2013
V/v chấp nhận tổ chức Hội nghị bầu đại biểu dự Đại hội Baha'i toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh Bình Định.
28/TB-BCT 08/02/2013
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định.
05/2013/TT-BNNPTNT 08/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
02/2013/TT-BNNPTNT 08/02/2013
Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối.
263/QĐ-TTg 06/02/2013
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.
262/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012.
258/BC-ĐHQN 06/02/2013
V/v báo cáo nội dung thư phúc đáp của Trường Đại học Y-Dược Huế.
386/QĐ-BGDĐT 06/02/2013
Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
50/TB-VPCP 06/02/2013
Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin.
304/BTTTT-BC 06/02/2013
V/v hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).
239/QĐ-TTg 06/02/2013
Về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
720/BQP-BTTM 06/02/2013
V/v giao đất để mở rộng Cảng Tân cảng Miền Trung.
327/LĐTBXH-VL 06/02/2013
V/v hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn.
563/NQ-UBTVQH13 06/02/2013
Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
315/KH-UBND 06/02/2013
Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ - 2013.
703/BKHĐT-ĐTNN 06/02/2013
V/v phối hợp quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.
1037/VPCP-KTTH 06/02/2013
V/v bố trí vốn cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)
21/UBATGTQG 06/02/2013
Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 1 - nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013.
03/2013/TT-BTP 06/02/2013
Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
10/2013/TT-BTC 06/02/2013
Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
947/VPCP-KTTH 06/02/2013
V/v xử lý đề nghị của các địa phương về hỗ trợ vốn.
51/TB-VPCP 06/02/2013
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 50 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương.
1618/BTC-NSNN 06/02/2013
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012.
17/NQ-CP 06/02/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.
218/BNV-ĐT 06/02/2013
V/v thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009.
199/TTg-KGVX 06/02/2013
V/v báo cáo cơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1177/BTC-NSNN 05/02/2013
V/v cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012.
1176/BTC-NSNN 05/02/2013
V/v cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2011.
Hiển thị trang: 171 trong tổng số 178 trang.