Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
20/QĐ-BCĐPPP 21/02/2013
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
224/TTg-KTTH 21/02/2013
V/v hỗ trợ cho các địa phương có huyện, xã đảo giai đoạn 2012-2015.
67/TB-VPCP 21/02/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
106/QĐ-BTNMT 20/02/2013
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
1214/VPCP-V.III 20/02/2013
V/v một số kiến nghị của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi.
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần I)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnIII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnIV)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần V)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VI)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VIII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần IX)
1251/VPCP-KTN 20/02/2013
V/v xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Qảng Ninh, Bình Định, Sơn La, Nghệ An.
74/TB-VPCP 20/02/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.
1526/BTC-QLN 20/02/2013
V/v xử lý lãi phạt chậm trả nợ gốc đối với khoản vay vốn ngân sách nhà nước để nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho Công ty CTN Bình Định.
319/QĐ-TTg 20/02/2013
Phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẩu bênh giai đoạn 2013-2020"
1270/VPCP-KGVX 20/02/2013
V/v triển khai thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2013.
315/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
221/BTNMT-TCMT 20/02/2013
V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp.
60/TB-VPCP 20/02/2013
Kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Tài nguyên và Môi trường.
1238/VPCP-KTN 20/02/2013
V/v tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.
286/QĐ-TCTK 20/02/2013
V/v tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013.
312/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiên chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
291/QĐ-TTg 20/02/2013
Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020.
564/NQ-UBTVQH13 19/02/2013
Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức"
172/BTTr-HĐ 19/02/2013
V/v triệu tập cán bộ đối tượng 2 bồi dưỡng KTQP-AN khóa 54 năm 2013.
170/KH-HĐGDQP 19/02/2013
Giao chỉ tiêu cán bộ đối tượng 2 dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2013.
276/QĐ-TTg 19/02/2013
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
Hiển thị trang: 170 trong tổng số 178 trang.