Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
202/TT-BTC 13/03/2013
Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.
1669/VPCP-V.III 13/03/2013
V/v kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
06/2013/TT-BYT 13/03/2013
Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do Ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả.
585/QĐ-BYT 13/03/2013
Về việc phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)"
91/BC-BCĐ138 13/03/2013
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2012.
1790/VPCP-KTTH 13/03/2013
V/v triển khai NQ 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ.
394/QĐ-TTg 13/03/2013
Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
101/TB-VPCP 13/03/2013
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.
397/QĐ-TTg 13/03/2013
Về "Ngày truyền thống Thi hành án dân sự"
04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 12/03/2013
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
05/2013/TT-BKHCN 12/03/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006 quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011.
01/2013/TT-BLĐTBXH 12/03/2013
Quy định mức điều chỉnh tiến lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
16/2013/QĐ-TTg 12/03/2013
V/v mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
50/BC-TƯHCTĐ 12/03/2013
Kết quả Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Quý Tỵ - 2013.
05/TB-VHL 11/03/2013
Giới thiệu mẫu dấu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
757/BNV-CCHC 11/03/2013
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
250/UBDTSĐHP 11/03/2013
V/v tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
671/BNV-TL 08/03/2013
V/v chế độ phụ cấp thu hút.
01/BCĐCCCVCC 08/03/2013
V/v triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
152/QĐ-BNV 08/03/2013
Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
720/BNV-CTTN 08/03/2013
V/v giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
1303/NKBĐT-QLĐT 07/03/2013
V/v lập Danh mục các dự án PPP tại các Bộ, ngành và địa phương.
414/TTCP-KHTCTH 07/03/2013
V/v đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
37/CV-UBATGTQG 07/03/2013
V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao.
2752/BTC-TCNH 07/03/2013
V/v kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
374/BTNMT-TCMT 07/03/2013
V/v báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn luật.
11/2013/TT-BNNPTNT 06/03/2013
Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.
18/2013/TT-BTC 06/03/2013
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.
85/TB-VPCP 06/03/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
134/TGCP-VP 06/03/2013
V/v thống kê tình hình cấp đất cho các tổ chức tôn giáo.
Hiển thị trang: 166 trong tổng số 178 trang.