Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1891/BGDĐT-CTHSSV 02/04/2013
V/v thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định 13/2013/QĐ-TTg.
597/TB-VPQH 02/04/2013
Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6.
04/2013/TT-BLĐTBXH 02/04/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
907/BC-BNV 02/04/2013
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.
07/2013/TT-BKHCN 02/04/2013
Quy đinh nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 02/04/2013
Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
356-13/VJ-BGĐ 29/03/2013
V/v khai thác đường bay Quy Nhơn.
01/CV-2013-VBA 29/03/2013
V/v Kiến nghị "Một số chính sách phát triển thị trường khí sinh học bền vững"
964/BNG-LS 29/03/2013
Về tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay"
23/2013/TT-BTC 29/03/2013
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
09/BCĐTƯVSATTP 27/03/2013
V/v Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP" năm 2013.
28/2013/TT-BTC 27/03/2013
Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
35/NQ-CP 26/03/2013
Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
974/BNG-THKT 26/03/2013
V/v thông báo tổ chức sự kiện Những ngày Việt nam tại Canada và Nhật Bản.
34/HĐ-BCĐQG 26/03/2013
Thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2013.
1779/BGDĐT-PC 26/03/2013
V/v: gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
118/TB-VPCP 26/03/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.
597/QĐ-BGTVT 26/03/2013
V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 - Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT.
2252/VPCP-KTTH 26/03/2013
V/v kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-Thủ tướng Chính phủ.
2138/VPCP-KTTH 26/03/2013
V/v báo cáo kết quả nghiên cứu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh năm 2013.
2191/VPCP 25/03/2013
V/v tiết kiện chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
501/QĐ-TTg 25/03/2013
V/v thay đổi Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân","Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.
148/QĐ-BNV 25/03/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Cơ quan đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng.
22/2013/TT-BQP 25/03/2013
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội.
2855/BTC-QLCS 22/03/2013
V/v tổng hợp nhu cầu nhà ở tái định cư.
3190/BTC-NSNN 21/03/2013
V/v hỗ trợ cho địa phương có huyện đảo, xã đảo.
300/BTL-DT 20/03/2013
V/v đề nghị phối hợp và giúp đỡ các đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
1660/KH-BQP 20/03/2013
Tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012)
39/KH-BCĐ 138/CP 20/03/2013
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013.
106/TB-VPCP 20/03/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Hiển thị trang: 164 trong tổng số 178 trang.