Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
274/QĐ-LĐTBXH 11/03/2020
Về việc tổ chức xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
378/QĐ-BHXH 11/03/2020
Ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
169/QĐ-BCĐCCHC 11/03/2020
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
28/NQ-CP 10/03/2020
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020
359/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam.
358/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.
357/QĐ-TTg 10/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
313/QĐ-BTC 10/03/2020
Về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
315/QĐ-BTC 10/03/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước
316/QĐ-BTC 10/03/2020
Ban hành Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
355/QĐ-BGTVT 10/03/2020
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
329/QĐ-BXD 10/03/2020
Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Xây dựng
165/QĐ-BCĐ138-CP 10/03/2020
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
12/CT-TTg 09/03/2020
Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm
06/2020/TT-BGTVT 09/03/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
351/QĐ-TTg 06/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
13/2020/TT-BTC 06/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
296/QĐ-BTTTT 05/03/2020
V/v sửa đổi một số điều tại Quyết định số 2250/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
05/2020/TT-BTTTT 05/03/2020
Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
2404/BTC-HCSN 04/03/2020
Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
12/2020/TT-BTC 03/03/2020
Sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
04/2020/TT-BCT 21/02/2020
Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
10/2020/TT-BTC 20/02/2020
Thông tư quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
412/QĐ-BYT 14/02/2020
Quyết định ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia
02/2020/TT-BNG 14/02/2020
Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
191/BC-BYT 11/02/2020
Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
01/2020/TT-LĐTBXH 10/02/2020
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
396a/QĐ-BCT 10/02/2020
Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
80/QĐ-BCĐQG 07/02/2020
Về việc thành lập các tiểu ban chống dịch (do chủng mới của virut Corona gây ra)
147/QĐ-TTg 22/01/2020
Phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 178 trang.