Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020
Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
3426/CT-BNN-TCTL 22/05/2020
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
78/NQ-CP 22/05/2020
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký bản ghi nhớ với Diễn đàn kinh tế Thế giới và Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam
1186/QĐ-BTP 21/05/2020
Ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
11/2020/TT-BGTVT 21/05/2020
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
2126/QĐ-BYT 21/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021
1148/QĐ-BTNMT 21/05/2020
Gia hạn và điều chỉnh dự toán Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019”
672/QĐ-TTg 21/05/2020
Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 09 tập thể thuộc tỉnh Bình Định
75/NQ-CP 21/05/2020
Xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
1141/QĐ-BTNMT 20/05/2020
Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG)
667/QĐ-TTg 20/05/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
659/QĐ-TTg 20/05/2020
Phê duyệt chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
3247/BKHĐT-KTĐN 19/05/2020
Hỗ trợ thu xếp học viên khóa đào tạo ELTO 53 tại New Zealand về Việt Nam
2106/QĐ-BYT 19/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020
94/TB-BCT 18/05/2020
Thông báo thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy
648/QĐ-TTg 18/05/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
1506/KHLT-BHXH-BĐVN 15/05/2020
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
335/QĐ-BNV 15/05/2020
Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020
16/2020/QĐ-TTg 15/05/2020
Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
09/2020/TT-BCT 14/05/2020
Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
70/NQ-CP 14/05/2020
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020
634/QĐ-TTg 13/05/2020
Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
38/2020/TT-BTC 12/05/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
67/NQ-CP 12/05/2020
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
68/NQ-CP 12/05/2020
Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
628/QĐ-TTg 11/05/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
630/QĐ-TTg 11/05/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
02/VBHN-BTNMT 11/05/2020
An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
619/QĐ-TTg 08/05/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 175 trang.