Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1849/QĐ-BGDĐT 03/07/2020
Điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
75/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
76/2020/NĐ-CP 01/07/2020
Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
896/QĐ-TTg 26/06/2020
Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030
897/QĐ-TTg 26/06/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
893/QĐ-TTg 25/06/2020
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
99/NQ-CP 24/06/2020
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
69/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
26/CT-TTg 24/06/2020
Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
889/QĐ-TTg 24/06/2020
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
965/QĐ-BTC 24/06/2020
Chuyển giao nhà, đất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về UBND tỉnh Bình Định quản lý, sử dụng
885/QĐ-TTg 23/06/2020
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
61/2020/TT-BTC 22/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
60/2020/TT-BTC 19/06/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
859/QĐ-TTg 18/06/2020
Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày
12/2020/TT-BCT 18/06/2020
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
13/2020/TT-BCT 18/06/2020
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
2553/QĐ-BYT 18/06/2020
Ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng, chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”
418/QĐ-HĐTNNCC 18/06/2020
Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
59/2020/TT-BTC 18/06/2020
Thông tư hướng lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý
850/QĐ-TTg 17/06/2020
Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
19/2020/QĐ-TTg 17/06/2020
Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
2231/QĐ-BNN-PCTT 17/06/2020
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)
1575/QĐ-BCT 16/06/2020
Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô- dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
411/QĐ-BNV 16/06/2020
Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức 28 lớp bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ
67/2020/NĐ-CP 15/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
10/2020/TT-BCT 15/06/2020
Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
1629/QĐ-BVHTTDL 15/06/2020
Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc và Tổng kết việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2010 - 2020
1149/QĐ-BGTVT 15/06/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 178 trang.