Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
34/2020/TT BTTTT 06/11/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”
35/2020/TT BTTTT 06/11/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”
164/NQ-CP 05/11/2020
Nghị quyết Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
165/NQ-CP 05/11/2020
Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên
2496/QĐ- BTNMT 05/11/2020
Ủy quyền ký Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại
4431/QĐ-BNN TCTS 05/11/2020
Phê duyệt Đề án "Phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025"
1729/QĐ-TTg 04/11/2020
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”
815/QĐ-VPCP 04/11/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
33/2020/TT BTTTT 04/11/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
4407/QĐ-BNN-TCTS 04/11/2020
QĐ Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt III năm 2020)
930/QĐ-BNV 04/11/2020
Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP (2018-2020)
41/2020/TT BGDĐT 03/11/2020
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
2825/QĐ-BCT 03/11/2020
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
4381/QĐ-BNN TY 03/11/2020
Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định phòng chống dịch bệnh động vật
4384/QĐ-BNN-TCCB 03/11/2020
Về giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng.
131/2020/NĐ-CP 02/11/2020
Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
40/CT-TTg 02/11/2020
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
1712/QĐ-TTg 02/11/2020
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
2469/QĐ- BNTMT 02/11/2020
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản titan khu vực Nam Đề Gi,xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
2031/QĐ-BGTVT 30/10/2020
Về việc đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
15/CT-BCT 30/10/2020
Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
1314/QĐ- LĐTBXH 30/10/2020
V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ LĐTBXH
161/NQ-CP 29/10/2020
Đẩy mạnh đổi mới,nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
1686/QĐ-TTg 28/10/2020
Quyết định Về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương
3227/QĐ-BGDĐT 28/10/2020
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng,tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐTTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
30/2020/TT-BTTTT 28/10/2020
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
11/2020/TT-BNNPTNT 27/10/2020
Thông tư Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
86/2020/TT-BTC 26/10/2020
Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 188 trang.