Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
202/TB-VPCP 11/06/2018
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
3918/TB-BNN-VP 08/06/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị phát triển ngành điều.
70/2018/NĐ-CP 06/06/2018
Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
82/2018/NĐ-CP 01/06/2018
Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
13/CT-TTg 01/06/2018
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
3913/TB-BNN-VP 28/05/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị "Định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới".
3842/BNN-XD 28/05/2018
Triển khai Gói thầu Bình Định-08-XL thuộc Tiểu dự án Kênh N24-Hệ thống tưới Văn Phong, Dự án Phát triển tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.
574/BC-HĐDT14 28/05/2018
Kết quả giám sát "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017".
12/CT-TTg 28/05/2018
Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
80/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
83/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Nghị định về khuyến nông.
596/QĐ-TTg 28/05/2018
Sửa đổi bổ sung Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
24/2018/QĐ-TTg 28/05/2018
Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần I)
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần II)
84/2018/NĐ-CP 28/05/2018
Về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
23/2018/QĐ-TTg 23/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014.
3977/BTC-QLCS 23/05/2018
Giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuốc Bộ Quốc phòng.
1213/UBND-NC 23/05/2018
Phúc đáp Công văn số 1943/UBND-KT ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Bình Định.
74/QĐ-TWPCTT 21/05/2018
Kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2018.
1020/QĐ-BTP 18/05/2018
Ban hành kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022".
501/QĐ-TTg 17/05/2018
Quyết định Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
173/TB-VPVP 16/05/2018
Thông báo kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.
3330/TB-BNN-VP 16/05/2018
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị bàn giải pháp khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hải sản khai thác.
1444/QĐ-BNN-TCTS 16/05/2018
Công bố Danh mục các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đợt I năm 2018.
77/2018/NĐ-CP 16/05/2018
Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
54/NQ-CP 15/05/2018
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2018.
11/CT-TTg 15/05/2018
Chỉ thị Về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017).
71/2018/NĐ-CP 15/05/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (Phần I)
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 168 trang.