Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
54/NQ-CP 15/05/2018
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2018.
11/CT-TTg 15/05/2018
Chỉ thị Về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017).
71/2018/NĐ-CP 15/05/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (Phần I)
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (Phần II)
55/NQ-CP 14/05/2018
Nghị quyết xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.
67/2018/NĐ-CP 14/05/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
3964/VPCP-KGVX 11/05/2018
Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.
491/QĐ-TTg 11/05/2018
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
63/2018/NĐ-CP 11/05/2018
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
490/QĐ-TTg 11/05/2018
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
829/QĐ-BGTVT 11/05/2018
Điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
590/TTg-CN 11/05/2018
Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.
62/2018/NĐ-CP 10/05/2018
Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
4001/VPCP-NC 10/05/2018
Vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
12/2018/TT-NHNN 10/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
132/TB-VPCP 10/05/2018
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của các địa phương.
321/CDTNB-KH&QLHDT 10/05/2018
Mua thóc tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2018.
221/BIĐ2 09/05/2018
Hỗ trợ ngư dân.
957/QĐ-BTP 08/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (đề án 896) năm 2018.
2683/BKHĐT-QLĐT 07/05/2018
Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
64/2018/NĐ-CP 07/05/2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
461/QĐ-TTg 04/05/2018
Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
3146/BNN-QLCL 04/05/2018
Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.
1428/QĐ-BNN-TCCB 04/05/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
219/VP-UBQGTKCN 04/05/2018
Cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên cho các phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
37/2018/TT-BTC 03/05/2018
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
1499/QĐ-BNN-CBTTNS 02/05/2018
Ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/ VIETNAM RICE.
3538/BC-VPCP 27/04/2018
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý I năm 2018.
58/2018/NĐ-CP 27/04/2018
Về bảo hiểm nông nghiệp.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 167 trang.