Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
20/CT-TTg 19/07/2018
Chỉ thị Về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
28/2018/QĐ-TTg 19/07/2018
Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
96/2018/NĐ-CP 19/07/2018
Nghị định Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
19/CT-TTg 19/07/2018
Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
93/2018/NĐ-CP 16/07/2018
Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.
25/2018/QĐ-TTg 16/07/2018
Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
98/2018/NĐ-CP 16/07/2018
Nghị định Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
513/QĐ-TCTK 16/07/2018
V/v tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019.
85/2018/TT-BQP 12/07/2018
Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
91/2018/NĐ-CP 12/07/2018
Nghị Định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
6294/VPCP-KSTT 09/07/2018
V/v Thực hiện công tác cải cách hành chính.
772/QĐ-TTg 03/07/2018
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
92/2018/NĐ-CP 03/07/2018
Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.
1603/QĐ-BTNMT 29/06/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
302/TB-BGTVT 29/06/2018
Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp với UBND tỉnh Bình Định về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga trong quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
88/2018/NĐ-CP 25/06/2018
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
31/2018/TT-BTC 22/06/2018
Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khu HTX, Kiên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.
76/NQ-CP 22/06/2018
Về công tác phòng chống thiên tai.
743/QĐ-TTg 22/06/2018
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
87/2018/NĐ-CP 15/06/2018
Nghị định về kinh doanh khí.
74/NQ-CP 14/06/2018
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018.
4257/CT-BNN-KH 13/06/2018
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
705/QĐ-TTg 13/06/2018
Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.
85/2018/NĐ-CP 12/06/2018
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
40/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100%vốn điều lệ đổi thành công ty cổ phần.
44/2018/TT-BTC 11/06/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
71/NQ-CP 11/06/2018
Nghị quyết một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
5509/BGTVT-KCHT 11/06/2018
Quản lý khai thác, bảo trì các công trình dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.
43/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản tố tụng hình sự.
41/2018/TT-BTC 11/06/2018
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 168 trang.