Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
122/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
120/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
121/2018/NĐ-CP 24/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
3381/QĐ-BVHTTDL 24/09/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
125/2018/NĐ-CP 19/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
27/2018/TT-BCT 19/09/2018
Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắm máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.
83/2018/TT-BTC 18/09/2018
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
1151/QĐ-TTg 17/09/2018
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Bình Định.
39/2018/QĐ-TTg 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
116/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
123/2018/NĐ-CP 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
25/2018/TT-BCT 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
113/2018/NĐ-CP 12/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
111/2018/NĐ-CP 07/09/2018
Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
106/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ.
325/TB-VPCP 05/09/2018
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại hội nghị "Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu".
1072/QĐ-TTg 05/09/2018
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
109/2018/NĐ-CP 05/09/2018
Nông nghiệp hữu cơ
73/2018/TT-BTC 05/09/2018
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản ý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
25/CT-TTg 05/09/2018
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
324/TB-VPCP 05/09/2018
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.
110/NQ-CP 04/09/2018
Về một số nhiệm vụ chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
318/TB-VPCP 04/09/2018
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
3177/QĐ-BNN-QLCL 04/09/2018
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
349/BC-TCTTTg 31/08/2018
Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doan và kết quả kiểm tra tháng 8 của Tổ công tác.
108/2018/NĐ-CP 31/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
24/CT-TTg 30/08/2018
Tăng cường các giải pháp cấp bách để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ.
6548/BNN-QLCL 30/08/2018
Xây dựng, phê duyệt Dự án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc.
10205/BTC-NSNN 30/08/2018
Kinh phí một số chính sách an sinh xã hội.
1062/QĐ-TTg 29/08/2018
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 168 trang.