Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/2018/TT-BVHTTDL 31/10/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
145/2018/NĐ-CP 30/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
2084a/QĐ-BGTVT 30/10/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thủy bộ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
125/NQ-CP 25/10/2018
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
148/2018/TT-BQP 24/10/2018
Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
1379/QĐ-TTg 24/10/2018
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định năm 2040.
04/CT-BTC 24/10/2018
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.
25/2018/TT-NHNN 24/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/20015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
14/2018/TT-BTP 24/10/2018
Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
115/TB-BTNMT 16/10/2018
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1569/KL-BTNMT ngày 3/4/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
62/2018/TT-BTC 16/10/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
9719/BC-VPCP 16/10/2018
Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý III năm 2018.
142/2018/NĐ-CP 15/10/2018
Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
139/2018/NĐ-CP 15/10/2018
Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
138/2018/NĐ-CP 15/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
140/2018/NĐ-CP 15/10/2018
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
133/2018/NĐ-CP 11/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
1288/QĐ-TTg 11/10/2018
Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
131/2018/NĐ-CP 10/10/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
1227/QĐ-TTg 03/10/2018
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.
126/2018/NĐ-CP 02/10/2018
Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
3217/TCMT-QLCT 02/10/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg.
128/2018/NĐ-CP 02/10/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
31/TB-TCTL-QLCT 02/10/2018
Ý kiến kết luận Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh tại Hội nghị "Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, mùa 2018 và vụ Đông Xuân 2018 - 2019 khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ".
41/2018/QĐ-TTg 28/09/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
23/2018/TT-BVHTTDL 27/09/2018
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, tổ chức, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.
28/CT-TTg 27/09/2018
Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
1205/QĐ-TTg 26/09/2018
Điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
1203/QĐ-TTg 26/09/2018
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
1185/QĐ-TTg 25/09/2018
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020’’.
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 168 trang.