Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-TTg 16/01/2013
Về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)
1383/QĐ-BNV 16/01/2013
Phê duyệt Đề án " Xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước"
06/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
21/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
1333/QĐ-BNV 16/01/2013
Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"
451/BTC-QLBH 15/01/2013
V/v UBND tỉnh Bình Định đề nghị mở rộng địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm vật nuôi
162/QĐ-TTg 15/01/2013
Về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý.
18352/BTC-QLBH 14/01/2013
V/v đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm nông nghiệp
37/VPCP-V.I 14/01/2013
V/v khiếu nại của bà Bùi Thị Diện, tỉnh Bình Định
1343/KH/BGDĐT-HLHPNVN 14/01/2013
Thực hiện chuyên đề Giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
152/BTC-HCSN 14/01/2013
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
366/NQ-HĐDT13 14/01/2013
Thành lập Đoàn giám sát:"Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặt biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư".
4741/BNV-CTTN 14/01/2013
V/v thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh.
83/QĐ-BNN-TCCB 14/01/2013
Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Quản lý thiên tai do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB5)
17781/BTC-TCDN 10/01/2013
V/v phương án tái cơ cấu của Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ XNK Bình Định (Pisico)
5079/QĐ-BVHTTDL 10/01/2013
V/v công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
4682/BVHTTDL-KHTC 10/01/2013
V/v hướng dẫn thực hiện vốn bố trí từ phí CTMTQG về văn hóa năm 2013
18282/BTC-HCSN 10/01/2013
V/v Kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2012 (đợt 3)
119/VPCP-KTN 10/01/2013
V/v chủ động phòng chống hạn, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2013
07/2013/TT-BTC 10/01/2013
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
18291/BTC-ĐT 09/01/2013
V/v thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012
13/VPCP-TCCV 09/01/2013
V/v nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương
D819 09/01/2013
Dự án phát triển hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định
06/2013/TT-BTC 09/01/2013
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.
11/UBND 08/01/2013
V/v đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tàu cá mất tích mang số hiệu QB93469TS
0044/CV-LS-BHCD 08/01/2013
V/v phòng chống ATNĐ ngày 3/1/2013
54/NHNN-QLNS 08/01/2013
V/v triển khai mạng lưới mua bán vàng miếng
10/2012/TT-BNV 08/01/2013
Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
1332/QĐ-BNV 08/01/2013
Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"
26/VPCP-HC 08/01/2013
V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Hiển thị trang: 166 trong tổng số 168 trang.